Agenda

9 Dec 2018

Morgendienst

Tijdstip: 9 Dec 2018 09:30 - 11:00

Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
ds. Peter van Dolderen

Avondmaalsdienst

• Welkom
• Zingen NLB 276
• Stilte / Votum / Groet
• Zingen NLB 385
• Gebed bij de opening van de schriften
• Schriftlezing : Genesis 18 : 1 – 15 en Lukas 1 : 26 – 38
• Zingen DNP 138 : 1, 3
• Verkondiging
• Meditatief moment
• Zingen NLB 473
• 2e kaars : Lilia Nieuwland
• Gevleugeld bericht 1, 2
• Onderwijs over het avondmaal
• Zingen NLB 388 (d)
• Avondmaal
• Zingen HH 533 (d)
• Dienst van de gebeden
• Dienst van het offer
• Zingen Ps 136 : 1, 2, 13
• Zegen (vierstemmig amen)