Agenda

2 Dec 2018

Morgendienst

Tijdstip: 2 Dec 2018 09:30 - 11:00

Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
ds. Peter van Dolderen

• Welkom
• Zingen Nog één rivier
• Stilte / Votum / Groet
• Zingen Opw 733
• Gebed / Zingen Opw 488
• Leefregels
• Gebed bij de opening van de schriften
• Schriftlezing : Lukas 15 : 11 – 32
• Zingen NLB 382
• Verkondiging
• Meditatief moment
• zingen ELB 207
• Kinderpraat
• Eerste adventskaars
• Zingen Een gevleugeld bericht 1
• Gesprek over belijdenis
• Zingen Kom in de kring (Muziek en tekst nog niet binnen)
• Belijdenis
• Zegen
• Zingen Opw 599 (staande)
• Dienst van de gebeden
• Dienst van het offer
• Zingen DNP 98
• Zegen (vierstemmig amen)